Afval

Ons intrigeert de vraag hoe het mogelijk is dat nog steeds zo’n 60% van het Nederlandse restafval uit grondstoffen bestaat en nodeloos wordt verbrand. Grondstoffen zijn geld waard. Door het bevorderen van afvalscheiding en hergebruik worden niet alleen nieuwe grondstoffen en energie bespaard, er kan ook geld mee worden verdiend. Een win-win-situatie.

Het sluiten van kringlopen en het meer circulair maken van de economie vereist een andere kijk op afval. In het kader van het landelijke VANG is een restafvaldoelstelling geformuleerd van 100 kilo restafval per inwoner in het jaar 2020.

Met welke strategie en maatregelen is dat haalbaar? Is aanpassing van het huidige inzamelsysteem afdoende of is drastische herziening noodzakelijk?

CyclusManagement ondersteunt u bij het beantwoorden van deze vragen. We onderzoeken de mogelijkheden, we gaan in gesprek met de betrokkenen en leggen het resultaat vast in een breed gedragen beleidsplan.

Wij kunnen u ondersteunen met: