Afvalbeleid

cyclusmanagement afvalbeleid

Het begeleiden van beleidstrajecten en het opstellen van afvalbeleidsplannen is de kernactiviteit van CyclusManagement. We werken graag van ‘strategisch naar operationeel’: eerst met de Raad de ambities en kaders bepalen, daarna kijken welke strategie er het beste bij past, en welke maatregelen benodigd zijn.

Bewoners, bestuurders, raadsleden en uitvoerders betrekken we bij voorkeur actief in het traject. Dit doen we door het organiseren van workshops, expertmeetings en brainstormsessies. Op deze wijze zorgen we er voor dat de verschillende actoren serieus bij het onderwerp worden betrokken en zich herkennen in het uiteindelijke beleidsplan. Het creëren van draagvlak is het halve werk.

CycusManagement kan u ondersteunen bij:

  • Procesbegeleiding;
  • Uitvoering beleidsevaluatie, beleidsonderzoek;
  • Consultatie bewoners, uitvoerders, beheerders en politiek
    (bijvoorbeeld met workshops, bijeenkomsten);
  • Opstellen beleidsplan en tussenproducten
    (w.o. startnotitie, strategie-keuzenota).

Recent hebben we afvalbeleidstrajecten begeleid voor de gemeenten Diemen, Renkum, Oude-IJsselstreek, Bunschoten, Duiven en Bloemendaal. Zie hier het Regionaal afvalbeleidsplan dat we voor een 6-tal gemeenten in midden-Nederland hebben opgesteld.terug <<