Bewonersparticipatie

cyclusmanagement bewonersparticipatie

Het betrekken van bewoners bij de planvorming wordt veelal vergeten of te laat gedaan. Een gemiste kans. Onze ervaring is dat bewoners hele waardevolle bijdragen kunnen leveren die zeer bruikbaar zijn voor het verder optimaliseren van de (gescheiden) afvalinzameling.

CycusManagement kan u ondersteunen bij:

  • Bewonersonderzoek (enquêtes, webquestionaires);
  • Bewonersavonden;
  • Excursies met bewoners (en raadsleden).
terug <<