Onderzoek

cyclusmanagement onderzoek

Voorstellen voor bijvoorbeeld aanpassing van de afvalinzameling moeten gefundeerd zijn. Een goede analyse van de huidige situatie, maar ook het onderzoeken van mogelijke strategieën en verbeteropties kunnen daaraan bijdragen.

Veelal leiden er meerdere wegen naar Rome. Welke weg levert het gewenste effect op, kost het minst en leidt tot de minste weerstand? CyclusManagement brengt nauwgezet de opties voor u in kaart zodat uw organisatie, bestuur en eventueel Raad in staat wordt gesteld een weloverwogen besluit te nemen.

Op strategisch niveau kan CyclusManagement u ondersteunen met:

  • Onderzoek naar alternatieve inzamelstrategieën;
  • Beslisdocument tariefdifferentiatie;
  • Omgekeerd inzamelen of invoering diftar?
  • Afvalinzameling uitbesteden of zelf blijven doen?

Op operationeel niveau kan CyclusManagement u ondersteunen met:

  • Dynamische routeplanning;
  • Haalbaarheidsonderzoek ondergrondse (pers)containers;
  • Haalbaarheidsonderzoek zijbelading;
  • Mogelijkheden en consequenties van inzamelwijzen en -middelen.
terug <<