Benchmark

Hoe presteert u ten opzichte van andere organisaties? En wat zijn de prestatie bepalende factoren?

Benchmarken is een vorm van prestatiemeting, waarbij het niet primair gaat om het vaststellen van de ‘winnaars en verliezers’, maar om het leren door te vergelijken met elkaar.

Door na te gaan waarom bepaalde prestaties beter of slechter dan gemiddeld zijn, ontstaat inzicht in de succes- en faalfactoren van de eigen organisatie. Deze bieden een opmaat om de eigen prestaties verder te verbeteren aan de hand van de aanpak van succesvolle organisaties.

CyclusManagement voert diverse benchmarks uit op het gebied van afval en schoon. Deelname aan een benchmark heeft bewezen nuttig te zijn bij beleidsevaluatie en/of het opstellen van een nieuw beleidsplan.