Benchmark Huishoudelijk afval

cyclusmanagement benchmark huishoudelijk afval

CyclusManagement voert jaarlijks in opdracht van Rijkswaterstaat en NVRD de Benchmark Huishoudelijk Afval uit. Deze benchmark betreft een prestatievergelijking tussen vergelijkbare gemeenten op het gebied van (gescheiden) afvalinzameling waaraan meer dan 100 gemeenten en bedrijven meedoen.

De vergelijking vindt plaats op een viertal prestatiegebieden: milieu, kosten, dienstverlening en vaardigheden. Gezocht wordt naar de factoren die van invloed zijn op de prestatie.

Dit kan een strategie zijn (tarifering, acceptatie, etc.) of de keuze voor een inzamelwijze of inzamelmiddel. In de benchmarkrapportages worden de prestaties zoveel mogelijk in samenhang met de prestatiebepalende factoren weergegeven. De belangrijkste resultaten van de benchmark worden opgenomen in een analyserapport.

Tijdens de bijeenkomsten gaan de deelnemende gemeenten met elkaar in gesprek over de resultaten, en worden de best-practices uitgelicht.

U kunt hier meer informatie vinden over de benchmark huishoudelijk afval.


terug <<