Recente opdrachten

Business Intelligence Afvalketen Amsterdam

Voor gemeente Amsterdam is een functionele en organisatorische opzet ontwikkeld voor de informatievoorziening van de afvalketen.

Verkenning naar dynamische routeplanning

CyclusManagement heeft voor diverse inzamelbedrijven analyses en proeven uitgevoerd voor het slimmer legen van containers.

Aanpassen afvalstoffenverordening naar VNG-model 2015

Bij wijziging van het inzamelsysteem zal ook de afvalstoffenverordening moeten worden aangepast. In welke mate is daarvoor het VNG-model te gebruiken?

Beleid inzameling oud papier met verenigingen

Met de introductie van een nieuwe inzamelstructuur stond ook de papierinzameling in samenwerking met verenigingen ter discussie.

Programmamanagement VANG

Voor inzamelbedrijf GAD hebben we het programmamanagement voor VANG verzorgd: de transitie naar een nieuw afvalinzamelsysteem waarmee de landelijke doelstellingen kunnen worden gehaald.

In drie stappen van Afval naar Grondstof

Voor gemeente Barneveld is een strategienota opgesteld waarin 3 stappen zijn uitgewerkt om de transitie van Afval naar Grondstof mogelijk te maken.

Beleidskader en uitvoeringsplan Oude-IJsselstreek

Samen met raadsleden en bewoners zijn de mogelijkheden onderzocht om het afvalbeheer in de gemeente te verduurzamen.

Besluitvorming diftar

Voor gemeente Renkum is een nieuw afvalbeleidsplan opgesteld. Een bewonerspanel heeft actief bijgedragen bij de planvorming.

Bewonersonderzoek / webquestionaires

Voor diverse gemeenten heeft CyclusManagement bewonersonderzoeken uitgevoerd op het gebied van afvalbeheer en Schoon.

Evaluatie omgekeerd inzamelen en frequentieverlaging

Voor de gemeente Wageningen is een tweetal pilots geëvalueerd met omgekeerd inzamelen en frequentieverlaging.

Regionaal afvalbeleidsplan Midden-Nederland

Voor de 6 gemeenten in Midden-Nederland is een regionaal afvalbeleidsplan opgesteld.

Menukaart Gemeente Schoon

Voor Rijkswaterstaat is een zogeheten menukaart voor zwerfafval ontworpen.

Evaluatie pilots integrale inzameling

In de regio Gooi en Vechtstreek heeft Cyclusmanagement 9 pilots met verschillende inzamelmethoden geëvalueerd.

Ondergrondse containers in historische stadscentra

In verschillende historische stadscentra heeft CyclusManagement de besluitvorming begeleid voor het plaatsen van ondergrondse containers.

Reiniging Dappermarkt Amsterdam

Wat zijn de mogelijkheden en consequenties van het reinigen van de markt door de marktkooplieden zelf?

Bedrijfsafvalinzameling

Voor een aantal gemeenten is onderzocht hoe de bedrijfsafvalinzameling optimaler kan worden ingericht.

Benchmark Strandbeheer

Wat maakt dat het ene strand schoner is dan het andere strand? De Benchmark Strandbeheer gaf duidelijkheid daarover.

Peukenaanpak Horeca

Hoe krijg je het voor elkaar om de horecabezoekers beter gebruik te laten maken van asbakken en niet hun peuk op straat gooien?

Peukenaanpak Zeeuwse stranden

Met behulp van goede voorzieningen en gerichte communicatie zijn de peuken op de Zeeuwse stranden aangepakt.

Invoering ondergrondse containerinzameling

In de Amsterdamse stadsdelen Oost en Nieuw-West en in Alkmaar heeft CyclusManagement de invoering van ondergrondse afvalinzameling begeleid.

Benchmark buurtwinkelgebieden

Voor 6 Amsterdamse stadsdelen is een mini-benchmark uitgevoerd in een zestal buurtwinkelgebieden.

Onderzoek zijbelading

Voor gemeente Alkmaar zijn de mogelijkheden en financiële consequenties van zijbelading onderzocht.

Gebiedsanalyse winkel- en scholengebieden

In het kader van het Focusprogramma Zwerfafval heeft CyclusManagement gebiedsanalyses uitgevoerd.

Evaluatie diftar

Voor de gemeente Gilze en Rijen is het volume en frequentiesysteem geëvalueerd dat in 2007 is ingevoerd.

Wijkscan Rozenburg

Gemeente Rotterdam wilde weten hoe de zwerfafvalaanpak in gebied Rozenburg kon worden verbeterd.

Benchmark Huishoudelijk Afval

In samenwerking met Rijkswaterstaat en NVRD voert CyclusManagement de Benchmark Huishoudelijk Afval uit.

cyclusmanagement ondergrondse perscontainer
Ondergrondse perscontainers

Voor het Amsterdamse stadsdeel Zuid zijn de mogelijkheden en consequenties van ondergrondse restafvalinzameling met perscontainers onderzocht.