Aanpassen afvalstoffenverordening naar VNG-model 2015

  • Opdrachtgever: Stadswerk072 NV
  • Werkveld: Afval
  • Datum: 2016
cyclusmanagement_nieuwe-afvalstoffenverordening

Wijziging van het inzamelsysteem vergt aanpassing van de afvalstoffenverordening. Vanwege de gemeente-specifieke invulling van het inzamelsysteem is de model-afvalstoffenverordening van de VNG veelal niet 1 op 1 toepasbaar. In opdracht van Stadswerk072 en in nauwe samenwerking met de gemeentejurist, is een maatwerkverordening opgesteld inclusief bijhorend uitvoeringsbesluit.


Gerelateerde projecten