• Opdrachtgever: Diverse gemeenten
  • Werkveld: Afval
  • Datum: 2013-2015
cyclusmanagement_bedrijfsafvalinzamelinge

Voor een aantal gemeenten is onderzocht hoe de bedrijfsafvalinzameling optimaler kan worden ingericht. Aspecten die daarbij aan de orde kwamen: ontvlechten van de huisvuilinzameling, voorkomen van illegaal aanbod, het ondernemen binnen eerlijke concurrentieverhoudingen met private afvalinzamelaars en het voldoen aan de in de wet Markt & Overheid.


Gerelateerde projecten