• Opdrachtgever: GAD
  • Werkveld: Afval
  • Datum: 2016
cyclusmanagement_oud-papier

Met de introductie van een nieuwe inzamelstructuur stond ook de papierinzameling in samenwerking met verenigingen ter discussie. Na een (financiële) analyse van de verschillende huidige inzamelkanalen kwam de behoefte voor een nieuwe afweging aan het licht. Hierbij is naar een middenweg gezocht waarbij enerzijds gestreefd wordt naar een zo efficiënt mogelijke inzameling en anderzijds verenigingen de gelegenheid wordt geboden hun verenigingskas aan te vullen.


Gerelateerde projecten