Beleidskader en uitvoeringsplan Oude-IJsselstreek

  • Opdrachtgever: Gemeente Oude-IJsselstreek
  • Werkveld: Afval
  • Datum: 2015
cyclusmanagement_oude-ijsselstreek

Samen met raadsleden en bewoners zijn de mogelijkheden onderzocht om het afvalbeheer in de gemeente te verduurzamen. Eerst is een visiedocument opgesteld dat vervolgens in een uitvoeringsplan is uitgewerkt in een concreet maatregelpakket. Onder andere invoering van een minicontainer voor pmd en frequentieverlaging voor restafval moeten er voor zorgen dat er een forse impuls wordt gegeven aan afvalscheiding en het reduceren van restafval.


Gerelateerde projecten