Benchmark buurtwinkelgebieden / benchmark

  • Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
  • Werkveld: Benchmark
  • Datum: 2014
cyclusmanagement_benchmark_buurtgebieden_test

Voor 6 Amsterdamse stadsdelen is een benchmark uitgevoerd waarmee de zwerfvuilaanpak in een zestal buurtwinkelgebieden op kwalitatieve wijze is vergeleken. In een tweetal workshops zijn de verschillen in aanpak uitgewisseld.


Gerelateerde projecten