• Opdrachtgever: Gemeente Renkum
  • Werkveld: Afval
  • Datum: 2015 / 2016
cyclusmanagement_afval_besluitvorming-diftar

Voor gemeente Renkum is een nieuw afvalbeleidsplan opgesteld. Op basis van dit plan heeft de Raad besloten de duobak te vervangen voor minicontainers en tariefdifferentiatie in te voeren op basis van volume en frequentie. Een bewonerspanel heeft actief bijgedragen bij de planvorming. De ideeën van het bewonerspanel zijn in een schriftelijke enquête voorgelegd aan de bevolking.


Gerelateerde projecten