Business Intelligence Afvalketen Amsterdam

  • Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
  • Werkveld: Afval
  • Datum: 2017

In het streven naar effectief en efficiënt afvalbeheer is een goed management informatiesysteem onontbeerlijk. Welke informatie moet worden bijgehouden om de effectiviteit en efficiency van de afvalinzameling te monitoren en bij te sturen? Voor gemeente Amsterdam heeft Cyclusmanagement een functioneel en organisatorisch ontwerp gemaakt voor de Business Intelligence.

Gerelateerde projecten