Evaluatie omgekeerd inzamelen en frequentieverlaging

  • Opdrachtgever: Gemeente Wageningen
  • Werkveld: Afval
  • Datum: 2014
cyclusmanagement_bedrijfsafvalinzamelinge

Voor de gemeente Wageningen is een tweetal pilots geëvalueerd met omgekeerd inzamelen en frequentieverlaging. De pilotresultaten zijn besproken in de bewoners-klankbordgroepen en vastgelegd in een evaluatierapport.


Gerelateerde projecten