• Opdrachtgever: Gooi- en Vechtstreek
  • Werkveld: Afval
  • Datum: 2014
cyclusmanagement_bedrijfsafvalinzamelinge

In de regio Gooi en Vechtstreek heeft Cyclusmanagement 9 pilots met verschillende inzamelmethoden (waaronder omgekeerd inzamelen) geëvalueerd. Bijzonder aan deze pilots was de integrale benadering van de afval (huishoudelijk afval + bedrijfsafval).


Gerelateerde projecten