Gebiedsanalyse winkel- en scholengebieden

  • Opdrachtgever: Diverse gemeenten
  • Werkveld: Schoon
  • Datum: 2011
cyclusmanagement_gebiedsanalyse

In het kader van het Focusprogramma Zwerfafval heeft CyclusManagement gebiedsanalyses uitgevoerd waarmee gemeenten hun zwerfafvalaanpak in winkelgebieden en schoolomgevingen kunnen verbeteren. In een maatwerkplan werden praktische verbeteropties aangedragen.


Gerelateerde projecten