Ondergrondse perscontainers / haalbaarheidsonderzoek

  • Opdrachtgever: Amsterdam stadsdeel Zuid
  • Werkveld: Afval
  • Datum: 2013
cyclusmanagement ondergrondse perscontainer

Voor het Amsterdamse stadsdeel Zuid zijn de mogelijkheden en consequenties van ondergrondse restafvalinzameling met perscontainers onderzocht. Op basis van dit onderzoek heeft het stadsdeel tot invoering besloten.


Gerelateerde projecten