• Opdrachtgever: Gemeente Barneveld
  • Werkveld: Afval
  • Datum: 2016
cyclusmanagement_afval-naar-grondstof

Voor gemeente Barneveld is een strategienota opgesteld waarin 3 stappen zijn uitgewerkt om de transitie van Afval naar Grondstof mogelijk te maken. De eerste twee stappen (optimalisatie gescheiden inzameling + frequentieverlaging restafval) worden op korte termijn genomen. Stap 3 (invoering diftar) wordt op termijn gezet, afhankelijk van de resultaten van de stappen 1 en 2.


Gerelateerde projecten