Invoering ondergrondse containerinzameling

  • Opdrachtgever: Diverse gemeenten
  • Werkveld: Afval
  • Datum: 2005 / 2009 / 2014
cyclusmanagement_ondergrondse_containerinzameling_test

In de Amsterdamse stadsdelen Oost en Nieuw-West en in Alkmaar heeft CyclusManagement de invoering van ondergrondse afvalinzameling begeleid: van Europese aanbesteding van de containersystemen tot aan het opstellen van locatieplannen, de consultatie van bewoners, de feitelijke plaatsing en ingebruikname.


Gerelateerde projecten