• Opdrachtgever: GAD
  • Werkveld: Afval
  • Datum: 2016
programmamanagement VANG

Nadat de GAD een ambitieus uitvoeringsplan voor VANG had vastgesteld is aan CyclusManagement gevraagd invulling te geven aan het bijhorende programmamanagement. In de eerste fase is de projectorganisatie ingericht en zijn er verschillende projectplannen opgesteld. De uitvoering van de projectplannen (fase 2) is grotendeels uitgevoerd door de opdrachtgever zelf, waarbij Cyclusmanagement heeft gezorgd voor de organisatorische en inhoudelijke aansturing.


Gerelateerde projecten