• Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar
  • Werkveld: Afval
  • Datum: 2011
cyclusmanagement_zijbelading

Voor gemeente Alkmaar zijn de mogelijkheden en financiële consequenties van zijbelading onderzocht. Er is een afweging gemaakt tussen de verschillende opname technieken en op straatniveau is nagegaan waar wel en waar geen zijbelading mogelijk is, en op welke plekken de aanbiedplaatsen kunnen worden gerealiseerd.


Gerelateerde projecten