Menukaart schoon

cyclusmanagement schoon menukaart

Er zijn vele verschillende maatregelen denkbaar om een schone(re) leefomgeving te krijgen. CyclusManagement heeft een inventarisatie gemaakt van aansprekende ‘schoonmaatregelen’ die bij gemeenten en reinigingsbedrijven in de praktijk tot succes hebben geleid. Wij gebruiken deze ‘menukaart’ om tot planvorming te komen.
terug <<