Quick-scan schoon

cyclusmanagement schoon quick-scan

Bij het optimaliseren van de zwerfafvalaanpak is de quick-scan / checklist die CyclusManagement voor Gemeente Schoon heeft ontwikkeld een handzame tool. Voor een effectieve zwerfafvalaanpak is het van belang inzicht te hebben in de huidige situatie en helderheid te hebben over de politieke ambities en het budget.

Op basis daarvan kan een plan van aanpak worden opgesteld en maatregelen worden genomen. Samenwerking met burgers, ondernemers en andere organisaties is daarbij essentieel.

CyclusManagement ondersteunt gemeenten bij het optimaliseren van de zwerfafvalaanpak, gebruikmakend van de quick-scan.terug <<