Wijkscan

cyclusmanagement schoon wijkscan

Wat zijn de oorzaken en bronnen van zwerfafval? Wie zijn de veroorzakers en betrokkenen, en welke mogelijkheden zijn er om meer grip te krijgen op het zwerfafval?

Een wijkscan kan daarbij behulpzaam zijn. Door Gemeente Schoon is een praktisch instrument ontwikkeld waarmee de problematiek rond zwerfafval in een bepaald gebied nauwkeurig en systematisch in kaart wordt gebracht samen met betrokkenen in de wijk. De analyse biedt aangrijpingspunten en oplossingen voor de zwerfafvalproblematiek in de wijk. Het eindresultaat bestaat uit een rapport met een heldere analyse en concrete aanbevelingen.terug <<