Visie

CyclusManagement is een samenwerkingsverband van zelfstandige ervaren adviseurs die organisaties ondersteunen bij het verbeteren van hun regierol. Wij werken veel voor gemeenten en overheidsgerelateerde instellingen. Onze kracht is het verbinden van praktijkgerichte kennis en ervaring met het strategische en politieke beleid.

Tevens kunnen wij inhoudelijke beleids- en beheersaspecten inzichtelijk verbinden met de financiën, zodat er goede sturingsinformatie beschikbaar komt voor bestuur, management en beleidsuitvoerders.CyclusManagement enthousiast

Enthousiast

Enthousiasme en passie zijn onze belangrijkste drijfveren. We vinden ons werk leuk, en zien het als een uitdaging om samen met onze opdrachtgevers toe te werken naar het gewenste resultaat of de gewenste verandering. Dat betekent goed luisteren, durven door te vragen en daar waar nodig kritisch zijn.


Betrokken

Wij zijn er van overtuigd dat adviezen pas succesvol kunnen zijn als daarvoor draagvlak bestaat. CyclusManagement besteedt veel aandacht aan het proces en werkt zoveel mogelijk adviezen uit samen met degenen voor wie ze bedoeld zijn (burgers, politiek, bestuur) en die er mee moeten werken (uitvoerders).

Praktisch

Onze adviezen moeten realistisch en uitvoerbaar zijn. Dat is in ieder geval de eis die we zelf aan onze adviezen stellen. We schromen niet om de organisatie in te gaan, om de daadwerkelijke oorzaken van knelpunten boven water te krijgen en samen met de organisatie naar realistische en haalbare oplossingen te zoeken.

CyclusManagement helder

Helder

CyclusManagement besteedt zeer veel zorg aan de rapporten die ze opstelt. We houden van korte, overzichtelijke, goed vormgegeven rapporten die snel to-the-point komen. Lange rapporten, zo is onze ervaring, worden slecht gelezen, en belanden al snel in de la.