• Opdrachtgever: Diverse gemeenten
  • Werkveld: Afval
  • Datum: 2014
cyclusmanagement_bedrijfsafvalinzamelinge

Voor de 6 gemeenten in Midden-Nederland is een regionaal afvalbeleidsplan opgesteld. Dit heeft geleid tot een afgestemde visie en strategie om tot 100 kilo restafval te komen in het jaar 2020. In afzonderlijke uitvoeringsplannen is het maatwerk per gemeente uitgewerkt.


Gerelateerde projecten